Poniedziałek, 27 kwietnia 2015 Facebook

Jak prawidłowo rozliczyć projekt w ramach POKL 2007 - 2013

To szkolenie jest dla Ciebie jeżeli jesteś:

 

Osobą odpowiedzialną za koordynację i rozliczanie projektów dofinansowanych z POKL

Cel szkolenia:

 

Celem szkolenia jest przygotowanie uczestników do prawidłowego przeprowadzenia procesu realizacji oraz rozliczenia projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki dofinansowanego z funduszy europejskich. Szkolenie ma charakter intensywnych zajęć warsztatowych, prowadzonych przez praktyków posiadających przygotowanie i doświadczenie w zakresie realizacji i rozliczania projektów finansowanych z funduszy europejskich. Szkolenie polecane jest osobom odpowiedzialnym za koordynację i rozliczanie projektów.

 

Gwarantujemy, iż po szkoleniu każdy z uczestników będzie:

 

 • przygotowywał dokumentacje na potrzeby działań prowadzonych w ramach projektu
 • znał zasady finansowania i kwalifikowania wydatków w ramach POKL
 • potrafił planować, realizować i rozliczać budżet zadaniowy POKL
 • znał zasady i rodzaje kontroli w projektach POKL
 • umiał wprowadzać zmiany czasowe, finansowe i rzeczowe w projektach POKL

 

Plan szkolenia:

 

Czas trwania szkolenia: 1 dzień (8 godzin)

Przykładowa tematyka nauczania:

 

 1. Podstawowe zagadnienia dotyczące działania

 2. Wydatki kwalifikowane i niekwalifikowane w projekcie w myśl nowych przepisów

 3. Budżet zadaniowy POKL - planowanie, realizacja i rozliczenie

 4. Wkład własny w projektach EFS (wkład finansowy i niefinansowy)

 5. Obowiązki Beneficjenta wynikające z umowy o dofinansowanie

 6. Zmiany w projekcie
  • Zmiany czasowe
  • Zmiany finansowe
  • Zmiany rzeczowe

 7. Dokumentacja finansowa projektu
  • Opisy na dokumentach finansowo-księgowych
  • Dekretacja dokumentów
  • Dokumenty pomocnicze

 8. Personel projektu
  • Rodzaje zawieranych umów
  • Dokumentowanie wynagrodzeń z tytułu umów o pracę oraz umów cywilnoprawnych

 9. Raportowanie i sprawozdawczość realizowanego projektu

 10. Ewidencjonowanie operacji gospodarczych w związku z realizowanym projektem
  • Polityka rachunkowości
  • Instrukcja obiegu dokumentów
  • Koszty i przychody finansowe

 11. Wyodrębnienie księgowości dla celów projektu
  • Ewidencja na kontach zespołu 4 (syntetyka i analityka)
  • Alternatywnie ewidencja na kontach zespołu 4 i 5

 12. Kontrola wewnętrzna, a kontrola zewnętrzna projektu

 

Korzyści z uczestnictwa w szkoleniu:

 

Uczestnicy zdobędą niezbędną wiedzę z zakresu rozliczania projektów współfinansowanych ze środków unijnych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (POKL) m.in.:

 • poznanie narzędzi wywierania wpływu na klientów oraz czynników kreujących pozytywne relacje z klientami
 • poznanie czynników gwarantujących sukces w kontaktach z klientami strategicznymi, a także określenie własnego stylu zachowania oraz stylu klienta
 • w zakresie kwalifikowania kosztów projektów w ramach dotacji
 • w zakresie sporządzania odpowiedniej dokumentacji
 • w zakresie księgowości w ramach rozliczania dotacji